Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sportowych na terenie Gminy Goleniów” WGG.271.7.79.2022.EL 2022-09-29 11:35 2022-10-07 11:30
2. „Dostawa urządzeń sportowo-rekreacyjnych w ramach projektu pn.: „teren sportowo-rekreacyjny „Wieś Mosty Osiedle łączy pokolenia” WGG.271.7.77.01.2022.EJ 2022-09-22 15:28 2022-09-28 11:30
3. „Awaryjna naprawa, wymiana i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów” WGG.271.7.59.2022.EJ 2022-08-10 10:08 2022-08-17 10:30
4. Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie WGG.271.7.49.2022.ET 2022-06-24 13:38 2022-07-01 12:00
5. Renowacja parku – placu rekreacyjnego w miejscowości Lubczyna poprzez budowę sieci energetycznej oświetleniowej WGG.271.7.48.2022.ET 2022-06-15 12:55 2022-06-22 12:00
6. Wykonanie studni do celów podlewania boiska sportowego w Mostach WGG.271.7.33.01.2022.ŁWD 2022-04-29 15:10 2022-05-11 12:00
7. Zakup i dostawa elementów małej architektury WGG.271.7.30.2022.EL 2022-04-13 15:25 2022-04-25 14:30
8. Posadowienie i montaż budynku gospodarczego w miejscowości Modrzewie, gmina Goleniów WGG.271.7.27.2022.ET 2022-04-08 12:50 2022-04-15 12:00
9. Zakup i montaż wiaty przystankowej WGG.271.7.28.2022.ŁJ 2022-04-08 12:53 2022-04-14 12:00
10. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Stargardzkiej w Goleniowie WGG.271.7.25.2022.ET 2022-03-30 09:38 2022-04-06 12:00
11. Budowa wiaty wolnostojącej rekreacyjnej w miejscowości Białuń, gmina Goleniów WGG.271.7.24.2022.ET 2022-03-23 12:12 2022-03-31 12:00
12. Wykonanie ogrodzenia na terenie gminy i miasta Goleniów WGG.271.7.22.2022.ET 2022-03-16 12:55 2022-03-25 12:00
13. Uzyskanie dwóch pozwoleń wodnoprawnych WGG.271.7.21.2022.ŁJ 2022-03-16 12:15 2022-03-25 10:30
14. Wykonanie oświetlenia na ulicy Pogodnej w Kliniskach Wielkich WGG.271.7.22.2022.EJ 2022-03-15 15:20 2022-03-21 10:30
15. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Goleniów WGG.271.7.19.2022.EJ 2022-03-08 15:33 2022-03-16 11:30
16. Zakup wraz z dostawą tablic ogłoszeniowych zewnętrznych WGG.271.7.18.2022.EL/EJ 2022-02-24 15:26 2022-03-03 11:30
17. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej z miejscowości Mosty do PG Wysypisko w miejscowości Podańsko WGG.271.7.1.2022.ET 2022-02-10 08:43 2022-02-18 10:30
18. Dostawa i montaż klimatyzacji na klatce schodowej w obiekcie Twierdza Design w Goleniowie WGG.271.7.90.2021.WD 2021-11-17 13:44 2021-11-24 09:00
19. Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Glewice i Kliniska Wielkie, gmina Goleniów - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego WGG.271.7.66.2021.ET 2021-10-18 12:31 2021-10-25 12:00
20. Organizacja emisji obligacji emitowanych przez Gminę Goleniów w roku 2021 WF.271.7.1.2021.SG 2021-10-08 12:27 2021-10-22 12:00
21. „Zakup i dostawa elementów małej architektury” WGG.271.7.67.2021.EL 2021-10-08 08:36 2021-10-15 13:30
22. Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) WF.271.7.02.2021.IK 2021-10-07 10:02 2021-10-15 13:00
23. System eko-wizualizacji promującej bezpieczeństwo WGG.271.7.59.2021.ET 2021-09-28 10:44 2021-10-04 08:30
24. Wykonanie utwardzenia placu w Krępsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą WGG.271.7.61.2021.ŁWD 2021-09-23 13:26 2021-10-01 10:30
25. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku w Stawnie, gmina Goleniów WGG.271.7.60.2021.ŁWD 2021-09-23 13:12 2021-10-01 10:30
26. Bezpieczne Komarowo - integracja z ekologią WGG.271.7.58.2021.ET 2021-09-21 12:27 2021-09-28 10:30
27. Dostawa i montaż materiałów ogrodzeniowych dla potrzeb wykonania ogrodzenia w miejscowości Zabrodzie i Marszewo - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego WGG.271.1.56.2021.ET 2021-09-08 13:15 2021-09-15 12:00
28. Budowa chodnika do świetlicy w miejscowości Żółwia Błoć - realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego WGG.271.7.57.2021.ET 2021-09-07 14:55 2021-09-15 10:30
29. Dostawa i montaż materiałów ogrodzeniowych dla potrzeb wykonania ogrodzenia w miejscowości Zabrodzie, Glewice i Marszewo - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego WGG.271.1.50.2021.ET 2021-08-13 13:31 2021-08-19 11:30
30. Budowa wolnostojącej altany w miejscowości Rurzyca, gmina Goleniów - realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego WGG.271.7.49.2021.ET 2021-08-13 09:54 2021-08-19 10:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne